bloggingthaiBlogging School In Thailand1

Bangladesh
bloggingthai

My Achievements TimeLine

Today
February 2018
13 February 2018
PORTFOLIO
 5 days ago
นโยบายส่วนบุคคล
นี่คือเทมเพลตนโยบายมาตราฐานในการใช้เว็บไซต์ส่วนบุคคล ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการป้องกันข้อมูลตามบัญญัติกฎหมาย ตอนนี้มีการอัปเดตกฎการคุ้มครองข้อมูลทั่วไปหรือ General Data Protection Regulationเรียบร้อยแล้ว เทมเพลตนี้ อาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงคุกกี้ที่ถูกเก็บรวบรวมไว้มีการใช…
1 0 0 0