tu jo nahin hai ......tou kuch bhi nahin hai0

Sponsor